MUHASEBE, KESİN HESAP VE RAPORLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

  • Genel bütçe kapsamı dışındaki idarelerde muhasebe hizmetlerini yürütmek,
  • Bütçe kesin hesabını hazırlamak,
  • Mal yönetim dönemine ilişkin icmal cetvellerini hazırlamak,
  • Malî istatistikleri hazırlamak.