DAİRE BAŞKANI

 
 

Tülay DİNÇOĞLU

Strateji Geliştirme Daire Başkanı

tulay.dincoglu@bakircay.edu.tr

+90 232 493 00 00 / 1153